Last onder dwangsom voor curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. vernietigd

Op deze plek stond een nieuwsbericht over een last onder dwangsom voor MC IJsselmeerziekenhuizen. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is deze last onder dwangsom vernietigd. Het bijbehorende nieuwsbericht is daarom verwijderd.

Update 20 september 2021

IGJ stopt vordering informatie van curatoren na faillissement IJsselmeerziekenhuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vordert geen informatie meer bij de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen. Het bezwaar van de curatoren na het vorderen van deze informatie is door de minister van VWS gegrond verklaard na een uitspraak van de Raad van State van op 28 juli 2021.

De Raad van State oordeelde dat de inspectie (namens de minister) onvoldoende had gemotiveerd wat de gevorderde informatie te maken had met het toezicht van de IGJ op de zorgverlening nu die zorg na het faillissement niet meer werd verleend door de IJsselmeerziekenhuizen.

Na dit oordeel moest de minister een nieuw besluit nemen op het bezwaarschrift van de curatoren. De minister heeft besloten het eerdere bezwaar van de curatoren gegrond te verklaren. Het besluit van de last onder dwangsom over het vorderen van de informatie is daarom vernietigd.

Het oordeel van de Raad van State liet voor de IGJ ruimte om met een andere motivering nogmaals informatie van de curatoren te vorderen. Gezien de uitkomsten van de inmiddels verschenen onderzoeken over de failliete ziekenhuizen van de MC Groep die al op heel veel vragen antwoord hebben geven, heeft de inspectie besloten de informatie niet op een andere manier te vorderen. Daarmee stopt het gezamenlijke onderzoek van de IGJ en NZa naar mogelijk onbehoorlijk bestuur bij de failliete ziekenhuizen.

De inspectie kan in nieuwe casuïstiek opnieuw besluiten bij een zorgaanbieder (financiële) informatie te vragen of indien nodig te vorderen. Iedere casus is anders. De bestuurlijke en financiële gang van zaken bij een zorgaanbieder kan een duidelijke relatie hebben met de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De inspectie zal per situatie beoordelen of er informatie nodig is.