Beëindiging last onder dwangsom voor Dunya Woonzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de last onder dwangsom  voor Dunya Woonzorg beëindigd. Op 12 juni 2019 heeft de zorgaanbieder voldaan aan de last onder dwangsom, door de cliëntdossiers over te dragen. Eerder gaf de inspectie aan Dunya een bevel, een last onder dwangsom en een aanwijzing. De cliënten zijn inmiddels verhuisd en worden al een aantal weken verzorgd door nieuwe zorgaanbieders.

Wat was er aan de hand?

Dunya biedt cultuurspecifieke ouderenzorg op twee locaties; één in Arnhem en één in Elst (Gelderland). Vanwege een huurachterstand is op dinsdag 14 mei 2019 boedelbeslag gelegd op het pand in Elst waar Dunya zorg verleende. Dit betekende dat Dunya het pand werd uitgezet en een nieuwe zorgaanbieder de zorg overnam. Dunya weigerde echter mee te werken aan het overdragen van de cliëntdossiers.

De continuïteit van zorg voor de cliënten die tot 14 mei 2019 bij Dunya, locatie Lelie in Elst in zorg waren, was in het geding omdat Dunya de cliëntendossiers niet overdroeg aan de nieuwe zorgaanbieders. De inspectie heeft op 24 mei 2019 een aanwijzing gegeven aan Dunya. In deze aanwijzing stond dat Dunya alsnog zo snel mogelijk, maar uiterlijk 27 mei 2019, de cliëntdossiers moest overdragen aan de zorgaanbieders waar de cliënten nu verblijven. Omdat de cliëntendossiers op 27 mei nog steeds niet door Dunya waren overgedragen legde de inspectie op 31 mei 2019 een last onder dwangsom op.

Hoe nu verder?

Dunya Woonzorg kreeg een last onder dwangsom van € 5.000,- voor iedere volledige week waarin zij niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan. De begunstigingstermijn van deze last onder dwangsom was twee dagen. Dunya Woonzorg heeft niet binnen de begunstigingstermijn aan de last onder dwangsom voldaan, maar heeft wel de gevraagde verbeteringen en maatregelen  gerealiseerd voordat er een dwangsom is verbeurd.
 

Documenten

Kaart