Ervaringen TSD versterken positie cliënten in toezicht IGJ

In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed Amsterdam Public Health Research Institute van het Amsterdam UMC vorig jaar een evaluatieonderzoek naar een prijswinnend onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD). De IGJ zet dergelijk evaluatieonderzoek in om te leren of het gewenste doel is bereikt, hoe dat gedaan is en welk vervolg eraan te geven. Het onderzoek van TSD richtte zich op de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bijzonder in de aanpak van dat onderzoek is dat mensen uit deze doelgroep in alle fasen van het onderzoek actief zijn ingezet, onder meer als mystery-guests.

Met de conclusies van dit evaluatieonderzoek kan IGJ opnieuw een stap zetten om in haar toezicht nadrukkelijk het belang en de positie van cliënten te betrekken. Daarbij zal ook de kennis uit vergelijkbaar onderzoek worden betrokken en uit diverse andere (inter)nationale voorbeelden. Uit de evaluatie komt verder duidelijk naar voren dat TSD erin is geslaagd om gedurende het gehele onderzoek het cliëntperspectief centraal te stellen. Voor gemeenten zorgde dit voor meer inzicht in de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen van het sociaal domein bij gemeenten voor inwoners die daarnaar op zoek zijn. Voor de ervaringsdeskundigen leidde dit tot meer empowerment.

Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. TSD zal op een later moment zelf nog met een reactie komen op het evaluatieonderzoek om aan te geven wat zij er zelf van leren.