"Soft signals vormen een waardevolle aanvulling op toezicht IGJ"

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) heeft onderzocht welke rol soft signals spelen in het toezicht van de IGJ op ziekenhuizen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de IGJ. Uit het onderzoek blijkt dat behalve harde gegevens ook soft signals een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van zorg zijn.

De IGJ krijgt voortdurend informatie binnen over de kwaliteit van zorg in zorginstellingen. Harde signalen of gegevens zoals data die de zorginstellingen zelf genereren over de kwaliteit en veiligheid van zorg. En ook zachte signalen (soft signals) zoals meldingen van patiënten, mantelzorgers of collega professionals die de IGJ bellen met hun klachten of zorgen. Deze zachte signalen zijn een van de vele instrumenten die de IGJ tot haar beschikking heeft in het toezicht.

Het onderzoek laat zien dat binnen de IGJ op een zorgvuldige manier met soft signals wordt omgegaan. Soft signals brengen ook een risico met zich mee omdat door de veelheid aan informatie die de IGJ binnenkrijgt belangrijke signalen kunnen worden gemist of verkeerd en/of niet tijdig worden geduid. De onderzoekers raden de IGJ aan om de procedures rond de omgang met soft signals beter vast te leggen. De IGJ neemt deze aanbeveling ter harte en is hier inmiddels mee bezig.

Lees het volledige persbericht van de Erasmus School of Health Policy & Management: Soft signals belangrijk instrument bij het toezicht op de zorg.