Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

De Wet BIG wijzigt op een aantal onderdelen per 1 april 2019. Een van die aspecten is de verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal voorlopig niet handhaven op het niet zichtbaar vermelden van een BIG-nummer.

Op dit punt zal nog nader overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokken veldpartijen. Uit het overleg volgt mogelijk een aanpassing op de wetgeving. Daarom heeft het ministerie van VWS de inspectie verzocht voorlopig nog niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer.

Hoe het toezicht van de inspectie eruit gaat zien als de wetgeving wordt aangepast is nog niet precies bekend. Dat hangt af van die wetgeving.
In het algemeen geldt dat het toezicht van de inspectie incident- en risicogestuurd is. Dat betekent dat de inspectie daar is waar dingen verkeerd zijn gegaan en daar waar de grootste risico’s voor patiëntveiligheid zijn. Actieve opsporing op het niet vermelden van een BIG-nummer heeft daarom vooralsnog geen prioriteit.