Aanwijzing en verlengd verscherpt toezicht voor Stichting Zahet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan, een aanwijzing opgelegd en het verscherpt toezicht verlengd. De verbeteringen die nodig zijn om de risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid voor de zorg weg te nemen gaan niet snel genoeg.

Op locatie Gasthuis Schependomlaan in Nijmegen wordt zorg verleend aan ouderen. Er is ruimte voor maximaal 15 cliënten. In februari 2018 plaatste de inspectie Gasthuis Schependomlaan onder verscherpt toezicht. De inspectie verlengde dit verscherpt toezicht al een keer.

Aanwijzing

Hoewel de inspectie verbeteringen zag bij een eerder toezichtsbezoek, bleek bij een nieuw bezoek dat het niet gelukt was die verbeteringen vast te houden. Er wordt niet zorgvuldig omgegaan met medicijnen, zoals het bewaren en toedienen. Bovendien worden de vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij iedere cliënt zorgvuldig afgewogen.

De inspectie stelt hiervoor geen verscherpt toezicht in, maar geeft nu een aanwijzing voor de tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Het verschil met een verscherpt toezicht is dat de inspectie bij een aanwijzing de verbetermaatregelen kan afdwingen, met behulp van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Bij een verscherpt toezicht kan dat niet.

Stichting Zahet krijgt één maand de tijd om te voldoen aan de normen op de thema’s persoonsgerichte zorg en medicatieveiligheid. Voor de verbeteringen op het gebied van sturen op kwaliteit en veiligheid krijgt Stichting Zahet zes maanden de tijd.

Verscherpt toezicht

Naast de aanwijzing verlengt de inspectie het verscherpt toezicht. De inspectie wil dat de raad van bestuur de eerder gevraagde maatregelen, die de verhouding tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht verbeteren, alsnog uitvoert. De raad van toezicht is niet voltallig en de communicatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is niet aantoonbaar goed geregeld. Dit levert risico’s op voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Stichting Zahet krijgt zes maanden de tijd om de tekortkomingen in het bestuur weg te nemen.

Documenten

Kaart

Stichting Zahet

Gasthuis Schependomlaan Nijmegen