Verscherpt toezicht voor Ons Thuis ‘De Heuvel’ opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Kleinschalige woon/zorgprojecten bv, locatie Ons Thuis ‘De Heuvel’ in Dongen opgeheven. Op de locatie wordt geen zorg meer verleend. Daarom vervalt de reden voor het verscherpt toezicht.

Ons Thuis ‘De Heuvel’ was een kleinschalige woonvoorziening in Dongen. Op het moment van het bezoek woonden er zeven cliënten. De cliënten die ouderenzorg ontvingen zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder. De cliënten die gehandicaptenzorg ontvingen, zijn overgeplaatst naar een andere locatie van Kleinschalige woon/zorgprojecten. De zorgaanbieder levert nu geen ouderenzorg meer.

Ons Thuis ‘De Heuvel’ was onder verscherpt toezicht gesteld omdat er risico’s waren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie had er onvoldoende vertrouwen in dat de zorgaanbieder de verbeteringen zou doorvoeren zonder de extra druk die een verscherpt toezicht met zich meebrengt. Door te besluiten de zorg voor ouderen over te dragen aan een andere zorgaanbieder, heeft Ons Thuis ‘De Heuvel’ haar verantwoordelijkheid genomen.

De inspectie heeft de zorgaanbieder erop gewezen dat de verbeteringen die bij de locatie in Dongen nodig waren, mogelijk ook noodzakelijk zijn op andere locaties. De inspectie zal de vorderingen bij Kleinschalige woon/zorgprojecten blijven volgen in haar reguliere toezicht.

Documenten