Careyn heeft goede stappen gezet en voldoet aan aanwijzing

De zorg voor oudere bewoners van Careyn is verbeterd, dat concludeert de inspectie na bezoeken aan verschillende locaties van Careyn. De inspectie heeft bij haar toezicht de verpleeghuizen beoordeeld op de inzet van voldoende en deskundig personeel.  Daarnaast werd gekeken naar de kwaliteit en veiligheid en goed bestuur binnen Careyn. Na een reeks maatregelen naar aanleiding van gebrekkige kwaliteit van zorg heeft Careyn goede verbeterstappen gezet. De aanwijzing bij Careyn wordt daarom beëindigd.

Careyn heeft laten zien dat zij op alle onderdelen van de aanwijzing verbeterd is. Het vertrouwen van de inspectie is weer op peil dankzij de inspanningen van betrokken zorgverleners en bestuurders. Onder meer door de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen op alle locaties heeft de kwaliteit van de zorgverlening een grote impuls gekregen. Zo is de dagelijkse zorg voor de ruim 2.000 cliënten die bij Careyn wonen aantoonbaar beter geworden.

Daarnaast ziet de inspectie dat het bestuur van Careyn in staat is om te sturen op kwaliteit en veiligheid. Dankzij goede regie en het leiderschap van managers heeft Careyn een nieuwe stabiele koers gevonden en duurzame verandering ingezet.  

Wat was er aan de hand?

De inspectie gaf Careyn een eerste aanwijzing op 7 november 2016. Het bleek dat de tekortkomingen uit de aanwijzing lastig op te lossen waren. De inspectie constateerde dat de verbeteropdracht voor de organisatie groter en complexer was dan Careyn in eerste instantie had voorzien. Daarom kreeg Careyn op 7 november 2017 een tweede aanwijzing, waarmee zij meer tijd kreeg om de tekortkomingen weg te nemen. Deze aanwijzing bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de dossiervoering, daaraan voldeed Careyn in april van dit jaar. Het tweede deel van de aanwijzing is nu ook beëindigd.

Hoe nu verder?

Careyn heeft belangrijke stappen gezet en is op de goede weg. Het is nu van belang om deze koers van verbeteringen in de zorg en in de sturing van Careyn vast te houden. Daarom blijft de inspectie Careyn volgen binnen het regulier toezicht. 

Documenten

Kaart

Careyn Schiedam