Verscherpt toezicht Stichting Zahet, Gasthuis Schependomlaan verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan in Nijmegen verlengd. Bij Zahet zijn bestuursproblemen die een risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Gasthuis Schependomlaan biedt ouderenzorg  aan 15 cliënten.

De inspectie stelde Gasthuis Schependomlaan in februari van dit jaar onder verscherpt toezicht. De inspectie zag toen risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In de periode van het verscherpt toezicht nam Gasthuis Schependomlaan verbetermaatregelen. De inspectie ziet dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd.

De bestuurlijke onrust bij Stichting Zahet is echter niet opgelost. De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben onvoldoende vertrouwen in elkaar. De inspectie heeft er daardoor onvoldoende vertrouwen in dat de kwaliteit van zorg voldoende blijft en ook verder zal verbeteren. De inspectie heeft daarom besloten het verscherpt toezicht te verlengen tot 2 januari 2019.

Hoe nu verder?

De inspectie verwacht dat Stichting Zahet maatregelen neemt om weer wederzijds vertrouwen te krijgen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dat moet ertoe leiden dat de continuïteit en kwaliteit van zorg geborgd is voor de toekomst.

Documenten

Kaart