Nieuw toetsingskader Medicatieveiligheid verpleegzorg

Veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking.  Daarom start de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 4 oktober 2018 met het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid. Deze normen geven de inspectie de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo ziet de inspectie of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn. In de normen wordt gelet op de thema’s; de betrokkenheid van de cliënt, de deskundigheid van het personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp. Ook zal dit toetsingskader daar waar nodig in het risicogestuurde toezicht meegenomen worden.

Deze benoemde normen gaan over de belangrijkste risico’s rondom medicatieveiligheid. Bij de selectie van deze normen is gekeken naar de betrokkenheid van de cliënt en de verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is aandacht voor het veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Dit zijn de risico’s die in het inspectierapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ (januari 2017) aan de orde komen. De normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen die in de verpleegzorg zijn beschreven. De inspectie heeft   daarom het toetsingskader met de zorgaanbieders en brancheorganisaties afgestemd.

De inspectie testte dit nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid bij 6 zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn positief over het nieuwe toetsingskader. Het instrument geeft hen een goed beeld hoe zij bezig zijn met het thema medicatieveiligheid. Door de invulling van de inspectie-dag is het voor zorgverleners en de zorgaanbieders snel duidelijk waar de verbeterpunten zitten. Daarnaast resulteert het toetsingskader tot een rapport dat concrete handvatten biedt om de benodigde verbetermaatregelen in gang te zetten.