Verscherpt toezicht voor Stichting Merakel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Stichting Merakel in Lutjebroek onder verscherpt toezicht gesteld. Bij Merakel zijn bestuursproblemen, die een risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening.

Merakel is een kleinschalige zorgvoorziening voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Merakel biedt onder meer dagbesteding, naschoolse, weekend- en vakantieopvang en tijdelijk verblijf.

Wat is er aan de hand?

De inspectie houdt de ontwikkelingen bij Merakel al enige tijd in de gaten. In januari 2017 was een eerste bezoek. De raad van toezicht en het bestuur zaten op dat moment in een bemiddelingstraject vanwege een conflict. De inspectie zag tekortkomingen in de zorg, maar had er nog vertrouwen in dat de instelling die op eigen kracht zou kunnen wegnemen.
 
Na dat bezoek ontving de inspectie opnieuw signalen over bestuurlijke onrust. Daarom besloot de inspectie verder onderzoek te doen naar het bestuurlijk functioneren van Merakel. Dat onderzoek omvatte onder meer gesprekken met alle betrokken partijen. De inspectie is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van goed bestuur. Daardoor zijn er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Merakel de problemen op zal lossen zonder verscherpt toezicht. Onder meer de communicatie tussen het bestuur en de raad van toezicht moet beter. Het onderling vertrouwen moet worden hersteld en de vacature in de raad van toezicht moet worden ingevuld.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 13 juli en duurt drie maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Merakel zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht zal de inspectie oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven, moet worden verlengd of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten

Kaart