Aanwijzing voor zorgaanbieders Pelgromhof beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing aan de drie zorgaanbieders in de Pelgromhof in Zevenaar beëindigd. In de aanwijzing stond onder meer dat de samenwerking verbeterd moest worden. Als de samenwerking zou worden beëindigd, moest dat zorgvuldig gebeuren.

Twee van de drie partijen hebben geen team van zorgverleners meer in de Pelgromhof. De zorgverlening is zorgvuldig afgebouwd of anders georganiseerd. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden van de aanwijzing. De Pelgromhof is een woonzorgcentrum met 48 appartementen. Percura Zorg, Stichting Pleyade en Vitaal Thuiszorg leverden er zorg.

De cliënten van Pleyade zijn voor 1 juli 2018 verhuisd of de zorg is overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Vitaal Thuiszorg biedt per 1 juli 2018 alleen nog geplande zorg in de Pelgromhof, aan een klein aantal cliënten. De 24-uurs aanwezigheidszorg wordt nu verleend door Percura Zorg en een nieuwe partij, Thuiszorg Pelgromhof. Percura Zorg en Thuiszorg Pelgromhof hebben met Vitaal Thuiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt.

De inspectie blijft de situatie in Pelgromhof volgen in het reguliere toezicht.

Documenten