Hitteplan actief: extra maatregelen IGJ

Op 2 augustus 2018 is het hitteplan geactiveerd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Dit plan moet gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (zoals ouderen en bewoners van gehandicaptenzorginstellingen en ggz-instellingen) tijdens hittegolven beperken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt extra maatregelen in het toezicht op zorginstellingen wanneer er een hittegolf is.

Vanaf woensdagochtend 8 augustus is het hitteplan niet meer actief.

Zo besteedt de inspectie tijdens haar bezoeken aan instellingen extra aandacht aan de uitvoering van het hitteprotocol. Als er signalen bij de inspectie binnenkomen dat dit protocol niet wordt nageleefd, dan neemt de inspectie met voorrang telefonisch contact op met de bestuurder van de instelling. Mocht een bestuurder zijn verantwoordelijkheid niet nemen om benodigde maatregelen uit te voeren, dan dwingt de inspectie deze af.

Zie ook de website van het RIVM over hitte de komende dagen.