Aflevering alternatieven voor Chloordiazepoxide 5mg, 10mg en 25mg tabletten tijdelijk toegestaan

In verband met een tekort van Chloordiazepoxide 5mg, 10mg en 25mg tabletten, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven, afkomstig uit andere EU-lidstaten afleveren aan artsen.

Alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm

Zij hoeven daardoor geen individuele toestemming vooraf meer te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Chloordiazepoxide Sandoz dragee 5, dragees 5 mg (RVG 23484=55830)
  • Chloordiazepoxide Sandoz dragee 10, dragees 10 mg (RVG 23485=55831)
  • Chloordiazepoxide Sandoz dragee 25, dragees 25 mg (RVG 23486=55832)
     
  • Chloordiazepoxide Teva 5 mg, omhulde tabletten (RVG 55830)
  • Chloordiazepoxide Teva 10 mg, omhulde tabletten (RVG 55831)
  • Chloordiazepoxide Teva 25 mg, omhulde tabletten (RVG 55832)

Toestemming is tijdelijk

Het is nog niet bekend wanneer er weer voldoende voorraad zal zijn van Chloordiazepoxide 5mg, 10mg en 25mg tabletten. De IGJ-toestemming loopt daarom vooralsnog tot en met 10 september 2018.

Zie voor meer informatie en voorwaarden publicatie 33576 in de Staatscourant.