Zorg voor kinderen met kanker op orde

Het Prinses Maxima Centrum (PMC) en de 21 samenwerkende ziekenhuizen hebben de zorg voor kinderen met kanker op orde. De ziekenhuizen voldoen aan de randvoorwaarden voor goede (basis)zorg. Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het PMC en de 21 samenwerkende ziekenhuizen. Er zijn wel verbeterpunten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht van de ziekenhuizen dat zij deze voor 1 september 2018 hebben opgelost.

Grote veranderingen in de zorg zijn risicovol. Daarom onderzocht de inspectie de nieuwe manier van samenwerking in de zorg voor kinderen met kanker. Sinds 2014 wordt deze zorg meer geconcentreerd. De zorg voor deze kinderen vraagt om bijzondere deskundigheid, omdat de meeste vormen van kanker bij kinderen maar weinig voorkomen. Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen in Nederland kanker.

In het PMC wordt de diagnose gesteld en het behandelplan gemaakt. Daar worden ook de meest intensieve onderdelen van de behandeling gedaan. Voor overige delen van de zorg kunnen patiënten terecht bij een van de 21 aangesloten ziekenhuizen. Vaak is dat dichter bij huis. Hier moeten de ziekenhuizen dan wel goede afspraken over maken.

Voor dit onderzoek begon heeft de inspectie gesproken met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de vereniging van ouders van kinderen met kanker. Deze gesprekken gingen over wat zij de grootste risico’s vinden in deze verandering van zorg. Dit heeft de inspectie meegenomen in de inspectiebezoeken. Ook sprak de inspectie tijdens deze bezoeken met ouders en/of patiënten.

In deze video licht projectleider Marthel Bos het onderzoek op hoofdlijnen toe:

Samenwerking in de kinderoncologie

Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen in Nederland kanker.

De meeste vormen komen gelukkig weinig voor maar dat maakt ook dat de zorg voor kinderen met kanker om bijzondere deskundigheid vraagt.
Alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met kanker hebben besloten de zorg voor deze kwetsbare kinderen op één centrale plaats te gaan bieden, het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Hier wordt de diagnose gesteld en het behandelplan gemaakt.

Het Prinses Máxima Centrum neemt de ingewikkelde onderdelen van de behandeling op zich. Voor de rest van de zorg kunnen patiëntjes terecht bij een van de 21 aangesloten ziekenhuizen. Vaak is dat dichter bij huis. Hier moeten ze goede afspraken over maken.

Voor de rest van de zorg kunnen patiëntjes terecht bij een van de 21 aangesloten ziekenhuizen.
Vaak is dat dichter bij huis.
Hier moeten ze goede afspraken over maken.

Grote veranderingen in de organisatie van zorg zijn risicovol. Daarom heeft de inspectie hier onderzoek naar gedaan. Vooraf heeft de inspectie met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de vereniging van ouders van kinderen met kanker gesproken over wat zij de grootste risico's vinden in deze verandering van zorg.

Daarom heeft de inspectie hier onderzoek naar gedaan.
Vooraf heeft de inspectie met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de vereniging van ouders van kinderen met kanker gesproken over wat zij de grootste risico's vinden in deze verandering van zorg.
Daar hebben we naar gekeken tijdens de inspectiebezoeken. Ook hebben we tijdens deze bezoeken met een ouder of patiëntje gesproken. Wij concluderen dat we vertrouwen hebben dat de geleverde zorg in het Prinses Máxima Centrum en de 21 ziekenhuizen op orde is.

Ook hebben we tijdens deze bezoeken met een ouder of patiëntje gesproken.
Wij concluderen dat we vertrouwen hebben dat de geleverde zorg in het Prinses Máxima Centrum en de 21 ziekenhuizen op orde is.
De ziekenhuizen zijn aan zet om dit voort te zetten en om elkaar scherp te houden op de geleverde kwaliteit van zorg.

Voor meer informatie kunt u kijken op: igj.nl.

(Aldus Marthel Bos. Het Nederlandse wapenschild. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. April 2018. Copyright 2018.)