Last onder dwangsom voor De Zorgconsulent

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft De Zorgconsulent in Winterswijk een last onder dwangsom opgelegd. De zorgaanbieder heeft de aanwijzing die de inspectie eerder oplegde onvoldoende opgevolgd.

De Zorgconsulent richt zich op jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De organisatie biedt hen zorg, ondersteuning, begeleiding, huisvesting en dagbesteding. Het gaat om een kwetsbare groep cliënten.

Wat is er aan de hand?

Bij inspectiebezoeken bleek dat De Zorgconsulent niet voldoet aan de voorwaarden voor het leveren van goede zorg. De inspectie vond de situatie risicovol en legde daarom in september 2017 een aanwijzing op. De kwaliteit van zorg moest op een aantal punten verbeteren. In januari 2018 beoordeelde de inspectie dat De Zorgconsulent de aanwijzing niet voldoende had nageleefd.

In het traject na de aanwijzing gaf de bestuurder aan dat hij zou stoppen met het leveren van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De inspectie zou in dat geval geen last onder dwangsom meer opleggen. Maar zolang niet overtuigend wordt aangetoond dat er geen zorg meer wordt geleverd, moet de zorgaanbieder wel voldoen aan de normen voor goede zorg.

De bestuurder van De Zorgconsulent heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken niet aangetoond dat er daadwerkelijk geen Wlz-zorg meer wordt geleverd. De Zorgconsulent moet dus nog voldoen aan de aanwijzing. Daarom heeft de inspectie een last onder dwangsom opgelegd

Hoe nu verder?

De Zorgconsulent heeft nog een maand de tijd gekregen om alsnog aan de gestelde normen te voldoen of aan te tonen dat er geen Wlz-zorg meer wordt geleverd. Als De Zorgconsulent dat niet binnen deze termijn doet, moet zorgaanbieder per maand een dwangsom betalen van 20.000 euro.

Documenten