Leistikow: 'Wat is de waarde van overheidstoezicht?'

Prof.dr. Ian Leistikow aanvaardt met het uitspreken van zijn oratie op vrijdag 16 maart 2018 zijn ambt als bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met de benoeming zetten ESHPM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) hun succesvolle samenwerking voort als het gaat om praktijkgericht onderzoek naar toezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

De samenleving is in de afgelopen decennia steeds meer waarde gaan toekennen aan overheidstoezicht op de kwaliteit van zorg. Anno 2018 staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd midden in onze samenleving en dat vergt van de inspectie dat zij de maatschappelijke meerwaarde van haar toezicht kan aantonen.

In The proof of the pudding gaat prof.dr. Ian Leistikow in op de vraag hoe de inspectie hier invulling aan kan geven en hoe zij haar toezicht zo kan vormgeven dat deze tot maatschappelijke meerwaarde leidt. Leistikow stelt dat de meerwaarde van overheidstoezicht op kwaliteit van zorg vanuit vier perspectieven wordt bepaald. Dat zijn de perspectieven van de patiënt, de professional, de politiek en het publiek.

Prof. Leistikow introduceert in zijn onderzoek een model, bestaande uit acht stappen, dat dient als handvat voor het bepalen van een toezichtstrategie die aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid van zorg. Het model verbindt wetenschappelijke inzichten over toezicht met de praktische werkelijkheid waar de inspecteurs zich in begeven. Dit helpt de inspectie als lerende organisatie om haar werkwijzen steeds aan te blijven passen aan de ontwikkelingen in de zorg waarop zij toeziet. Daarnaast is het de bedoeling dat de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld binnen en buiten de inspectie en de Erasmus Universiteit. “Zo kan deze leerstoel een steentje bijdragen aan het vertrouwen van 17 miljoen Nederlanders in de kwaliteit van zowel de jeugd- en gezondheidszorg als het overheidstoezicht daarop”, aldus Leistikow.

Meer informatie is te vinden op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar is ook het oratieboek te downloaden.