Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal

Apothekers kunnen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-recepten digitaal laten inzien door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Dit kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. SFK en IGJ i.o. zijn het eens geworden over een methode om de SFK-gegevens te gebruiken om te voldoen aan de meldingsplicht van IMM-Opiumwetrecepten. IMM staat voor de recepten die rechtstreeks in handen komen bij de arts.

J.J.M. (Josée) Hansen

drs. J.J.M. (Josée) Hansen, Hoofdinspecteur Domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

Josée Hansen, hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische technologie van IGJ i.o.: ‘Opiumwetmiddelen, de zogenoemde lijst 1 middelen, vallen onder een zwaar toezichtregime. Dat brengt extra administratie met zich mee. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die we met de SFK sluiten, kunnen apothekers voortaan met één vinkje voldoen aan de rapportageverplichting van IMM-recepten.’

‘Hierdoor kunnen we sneller, en ook gerichter, zoeken naar mogelijk misbruik van middelen door beroepsbeoefenaren, terwijl toch de rapportagelast van de apothekers afneemt en IGJ i.o.  niet langer handmatig op zoek moet naar onregelmatigheden. Ook zien we straks wellicht trends die nu nog onopgemerkt blijven waardoor middelenmisbruik, en als gevolg daarvan disfunctioneren, nog verder kan worden teruggebracht.’

Apothekers moeten SFK wel machtigen om IGJ inzage te geven in de IMM- Opiumwetrecepten. Dat kan via www.sfk.nl/igj.

Hoort bij