Verscherpt toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heft het verscherpt toezicht op het Ziekenhuis Gelderse Vallei op. In mei vond de inspectie dat de bestuurbaarheid van het ziekenhuis in gevaar was gekomen. Daarom kwam er gedurende zes maanden een verscherpt toezicht. Toch is het ziekenhuis nog niet klaar met de verbeteringen die in gang zijn gezet, vindt de inspectie.

Wat is er verbeterd?

Het ziekenhuis heeft maatregelen getroffen om de samenwerking tussen raad van bestuur en medische staf te verbeteren. Ook zijn er personele wisselingen geweest in het bestuur en in de raad van toezicht van het ziekenhuis.

Wat moet er nog beter?

De inspectie vindt dat het ziekenhuis genoeg heeft gedaan om zonder verscherpt toezicht verder te verbeteren. De raad van bestuur en de medische staf zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere voortgang.

Het ziekenhuis moet onder andere nog meer aandacht besteden aan de patiëntveiligheidscultuur. Verder moet de raad van bestuur de samenwerking  met de medisch specialisten nader vastleggen.

De komende tijd houdt de inspectie in de gaten of het ziekenhuis blijft verbeteren. Als dat nodig is, kan de inspectie opnieuw maatregelen opleggen.

Documenten

Opheffen verscherpt toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei november 2017