Bevelen aan tandartspraktijken Sensodent en J. Vissi beëindigd

De minister van VWS heeft op advies van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) twee bevelen aan tandartspraktijken beëindigd. Het gaat om Sensodent  B.V. in Emmen en tandartspraktijk J. Vissi  Hoogeveen B.V. in Hoogeveen.

De bestuurder heeft deze twee tandartspraktijken definitief gesloten, waardoor de inspectie het advies gaf aan de minister om de bevelen te beëindigen. De inspectie gaf niet het advies om het bevel aan tandartspraktijk J. Vissi Oost-Groningen B.V. in Winschoten te beëindigen. Deze praktijk is van dezelfde bestuurder.

De inspectie legde de bevelen aan de praktijken op 24 augustus op en de minister verlengde de bevelen op 31 augustus (Hoogeveen, Oost-Groningen en Sensodent). De inspecteurs zagen bij onaangekondigde bezoeken ernstige tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie, dossiervoering en organisatorische aspecten. Ook werden er voorbehouden handelingen onbevoegd zelfstandig uitgevoerd.

Rectificatie

In de brief Beëindiging verlenging bevel is ten onrechte vermeld dat er op 10 oktober 2017 een inspectie heeft plaatsgevonden. Dit moet zijn: Op 10 oktober 2017 heeft de inspectie gegevens van de zorgaanbieder ontvangen.

Documenten

Update 30 maart 2020

Minister voor Medische zorg en Sport heeft het bevel aan tandartspraktijk J.Vissi Oost Groningen B.V in Winschoten beëindigd. Het bevel werd op 24 augustus 2017 door de inspectie opgelegd en op 31 augustus 2017 door de minister verlengd. De praktijk is inmiddels niet meer actief.

De afgelopen periode hebben inspecteurs meerdere keren contact met de bestuurder van de praktijk in Winschoten gezocht. Dit is niet gelukt, het laatst contact is in 2017 geweest. Omdat de praktijk inmiddels is gesloten en het pand niet meer in gebruik is door de zorgaanbieder, heeft de minister besloten  het bevel te beëindigen. Er is geen sprake meer van acuut gevaar voor de veiligheid of gezondheid van patiënten.

Documenten