Last onder Dwangsom Dental Dentia in Rotterdam beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting heeft de Last onder Dwangsom voor de instelling voor mondzorg Dental Dentia in Rotterdam beëindigd. De inspectie heeft tijdens een inspectiebezoek op 25 augustus 2017 vastgesteld dat de instelling heeft voldaan aan de opgelegde verbetermaatregelen. Daarmee is het handhavingstraject beëindigd.

Wat was er aan de hand?

Bij meerdere bezoeken zag de inspectie dat er op een aantal thema’s verbeteringen nodig waren. In de instelling was de infectiepreventie op belangrijke onderdelen niet op orde. Ook had een van de tandartsen niet de juiste papieren voor radiologie. Verder ontbraken er protocollen en moesten de dossiers van de patiënten beter worden bijgehouden.

Conclusie

De inspectie concludeert dat de instelling heeft voldaan aan de gegeven aanwijzing en opvolgende last onder dwangsom. Daarmee is het aanwijzingstraject beëindigd.

Documenten