Aanwijzing voor Medidental B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Medidental B.V. een aanwijzing gegeven. Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen voor het leveren van goede zorg. Medidental, mond-gezondheidscentrum voor gebitszorg moet binnen een maand maatregelen nemen om de problemen op te lossen.

Wat is er aan de hand?

De inspectie ontving een melding over de zorgaanbieder. De inspectie verzocht om informatie van de zorgaanbieder. De melding en het - ondanks meerdere verzoeken -uitblijven van een adequate reactie van de bestuurder zag de inspectie als signaal voor mogelijke tekortkomingen voor het leveren van verantwoorde zorg.

Daarom werden er meerdere inspectiebezoeken gebracht. Tijdens deze bezoeken bleek dat er sprake was van een groot aantal tekortkomingen op de onderdelen infectiepreventie, radiologie, zorg en op organisatorisch gebied.

Hoe nu verder?

Medidental B.V. moet binnen een maand de problemen oplossen. Voor het verbeteren van de  problemen op het gebied van infectiepreventie en radiologie moet de zorgaanbieder maatregelen nemen.

Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Documenten