Welkom bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze organisatie is in oprichting.

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). De toevoeging ‘in oprichting’ is omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijk gezien nog geen formele naam is. We zijn in afwachting van een besluit van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hierover. Lees hier meer