Kwaliteit Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoende

De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden nader onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid. Het oordeel van de inspecties luidt dat de kwaliteit van beide organisaties voldoende is.

Sinds januari 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoeken de kwaliteit van Veilig Thuis stapsgewijs, omdat de organisaties nog in ontwikkeling zijn. Stap 1 van het toezicht hebben de inspecties in 2015 uitgevoerd bij alle 26 organisaties; dit toezicht richtte zich op basiseisen in de sfeer van randvoorwaarden, veiligheid en organisatie.

Stap 2 vond vanaf begin 2017 plaats bij 24 Veilig Thuis organisaties. Bij Veilig Thuis Drenthe en Veilig thuis Gelderland Zuid heeft stap 2 later plaatsgevonden, omdat beide organisaties na stap 1 onder verscherpt toezicht waren gesteld. Dit verscherpt toezicht is inmiddels al geruime tijd opgeheven. Het toezicht stap 2 richt zich op de kwaliteit van het onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten door Veilig Thuis.

Oordeel

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoende is.

Veilig Thuis Drenthe voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen uit het Toetsingskader, Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoet aan 29 van de 30.

Vervolg

Beide organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachten. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen via het reguliere toezicht.

Rapporten