Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid opgeheven

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, per 4 april 2017 opgeheven.

De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Gelderland Zuid belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoet aan 23 van de 24 verwachtingen van toetsingskader stap 1 voor het toezicht naar Veilig Thuis, waaronder alle verwachtingen binnen het thema Veiligheid. Daarnaast zit voldoende voortgang in het nog openstaande verbeterpunt.

Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom van adviezen en meldingen en stuurt hier op, met behoud van oog voor kwaliteit. Bovendien zijn de wachtlijsten weggewerkt. Het vertrouwen van de inspecties in Veilig Thuis Gelderland Zuid is hersteld.

Instellen verscherpt toezicht

Veilig Thuis Gelderland Zuid is op 22 april 2016 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspecties spraken de verwachting uit dat Veilig Thuis er zorg voor draagt dat het vertrouwen in Veilig Thuis Gelderland Zuid op zo kort mogelijke termijn hersteld wordt, door de noodzakelijke maatregelen te treffen op het gebied van de gestelde tekortkomingen met betrekking tot de wachtlijsten en de verbeterpunten uit het toezicht stap 1. Op 17 oktober 2016 verlengden de inspecties het verscherpt toezicht met een periode van zes maanden. Veilig Thuis Gelderland Zuid had belangrijke maatregelen getroffen ten aanzien van het terugdringen van de wachtlijsten, maar voldeed nog niet aan alle verwachtingen van stap 1. Om verdere verbeteringen te realiseren was meer tijd nodig.

Gedurende het traject van verscherpt toezicht informeerde Veilig Thuis Gelderland Zuid de inspecties tweewekelijks over de wachtlijstcijfers en maandelijks over de voortgang op de verbeterpunten. De inspecties voerden gedurende dit traject verschillende toezichtactiviteiten uit, waaronder (on)aangekondigde toezichtbezoeken en bestuurlijke gesprekken.

Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd van de eindtoets die heeft geleid tot de opheffing verscherpt toezicht.

Hoort bij