Universiteitsziekenhuizen voorbereid op opvang ebolapatiënten

De Universitair Medische Centra (UMC’s) en het Calamiteitenhospitaal zijn op dit moment voldoende voorbereid om eventueel patiënten met ebola te kunnen opvangen en verzorgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Omdat de epidemie van ebola in Westelijk Afrika zich nog uitbreidt, neemt de kans toe dat er een beroep gedaan wordt op Nederlandse ziekenhuizen voor het opvangen van patiënten met ebola of het vermoeden van ebola. Als dat aan de orde is, zullen de UMC’s en het Calamiteitenhospitaal dit voor hun rekening nemen. Om te beoordelen of zij daar voldoende op voorbereid zijn, heeft de inspectie in de tweede helft van oktober alle UMC’s en het Calamiteitenhospitaal bezocht.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat alle UMC’s en het Calamiteitenhospitaal op dit moment voldoende zijn voorbereid op het opvangen en behandelen/verzorgen van ebolapatiënten. Tijdens de bezoeken beoordeelde de inspectie uiteenlopende zaken, zoals de isolatiekamers, de voorraad beschermende kleding en het trainen van medewerkers in het veilig aan- en uittrekken daarvan, de logistiek rondom de opvang van een ebolapatiënt en het veilig verwerken van afval. Ook keek de inspectie naar hoe de ziekenhuizen de continuïteit van de reguliere patiëntenzorg zoveel mogelijk waarborgen op het moment dat er ebolapatiënten opgenomen worden.

Er wordt veel gevraagd van de ziekenhuizen. De inspanningen die ze moeten verrichten zijn groot, zelfs nu nog geen ebolapatiënt in Nederland is geweest. De ziekenhuizen zullen waarschijnlijk nog maanden alert moeten blijven. Wanneer er daadwerkelijk een ebolapatiënt opgevangen wordt, neemt de belasting voor het ziekenhuis snel verder toe. Dat heeft ook gevolgen voor de reguliere patiëntenzorg, omdat bijvoorbeeld kamers vrijgemaakt moeten worden en extra personeel moet worden in gezet.

Over drie maanden bezoekt de inspectie de UMC’s en het Calamiteitenhospitaal opnieuw om te zien of ze de voorbereidingen en vaardigheden op peil houden. Verder zal de IGZ toezicht houden op andere zorgaanbieders zoals huisartsenposten, ambulancediensten en andere ziekenhuizen als er sprake is van mogelijke veiligheidsrisico’s in relatie tot ebola. Daarbij baseert de inspectie zich mede op signalen van GGD GHOR Nederland en het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Zie ook het rapport Voorbereid op de opvang van ebolapatiënten