17 oktober Executive seminar Patiëntveiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Van der Valk Hotel Utrecht

Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht
https://www.vandervalkhotelutrecht.nl

Executive  Seminar Patiëntveiligheid

Georganiseerd door Zorgvisie

Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Deze pijlers staan bij iedere zorgorganisatie hoog op de agenda. Toch is dit geen vanzelfsprekendheid. Competitie, machtsstrijd en conflict treden altijd op waar mensen samenwerken.

Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Namens IGJ

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen is bij dit congres aanwezig.

Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt’.

Terugblik

Zorgvisie schreef hierover in een nieuwsbericht op 22 oktober:

“Ook Ronnie van Diemen ziet het gigantische arbeidsmarktprobleem als een van de grootste uitdagingen voor veilige zorg. ‘We moeten echt snel leren begrijpen waarom jonge mensen niet voor de zorg kiezen. En als ze dat wel doen, waarom een aantal van hen de zorg ook weer snel verlaat.’ Beleidsmakers en bestuurders doen er goed aan ervoor te zorgen dat zorgverleners voor hun gevoel echt zinvol werk kunnen doen. Minder indicatoren en protocollen, meer ruimte voor eigenaarschap van zorgverleners, dat is waar de zorg naartoe moet.

Daarnaast blijft investeren in een veilige cultuur belangrijk, stelt Van Diemen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd.’ Bestuurders moeten zorgen voor een cultuur waarin zorgverleners fouten durven melden. Een cultuur waarin het goede gesprek mogelijk is. Dat is de focus van de IGJ bij toezicht. ‘Heeft u een cultuur waarin leren en verbeteren centraal staan. Tuchtzaken die de inspectie aanspant, gaan slechts zeer incidenteel over medische fouten. Veel vaker gaan ze over grensoverschrijdend gedrag van artsen of structureel disfunctioneren.’ Verder valt er veel te leren door goed naar patiënten te luisteren, zegt Van Diemen. ‘Is dit de zorg die ik mijn familie en naasten zou gunnen, is wat zorgverleners zich altijd moeten afvragen.’”